Hundbalans

Välkommen till Hundbalans!

Vilka ambitioner du än har för din hund, erbjuder jag kvalitativa och professionella kurser samt privathandledning där du och din hund står i fokus. Genom kunskap och förståelse för hur hundar lär och fungerar vägleder jag dig mot ett fördjupat samspel med din hund och du får de verktyg du behöver för att träningen med din hund ska lyckas.